آدرس مسجد مشیر شیراز:سنگ سياه شيراز، خیابان قاآنی شمالی، محله ارامنه واقع شده است

این مسجد از بناهای تاريخی مهم مربوط به سال‌های ۱۲۷۴- ۱۲۶۵ ه. ق می باشد. كه توسط حاجی ميرزا ابوالحسن خان مشيرالملك ساخته شده است.

این مسجد زیباترین مسجد از دوران قاجار در شیراز می باشد. در شمال مسجد، شبستان كوچكی قرار دارد كه با كاشی‏های رنگی منقوش زيبايی پوشيده شده و سقف دو زاويه شمالی آن به طرز زيبايی با كاشی‏های زيبا مقرنس كاری شده است.

در پيشانی شبستان طاق‏نمای مرتفعی است كه آيات قرآنی با خطوط درشت ثلث عالی بر آن نگاشته شده است و بر فراز اين شبستان دو گلدسته كاشی‏كاری ساخته شده است. در سمت شرق مسجد طاق‏نمای بلندی ديده می‏شود كه به شكلی زيبا با كاشی مقرنس كاری شده است و كتيبه‏ای به خط ثلث از آيات قرآنی قرار دارد و در پشت طاق نما دالان و در بزرگ مسجد است كه در بازارچه ارمنی‏ها گشوده می‏ گردد.

مسجد مشیر همچنين دارای يک محراب كاشی‏كاری بسيار زيبا می باشدكه برآن سوره توحيد با خط نسخ خوب نگاشته شده . وسط مسجد حوضی به طول ۲۵ و به عرض ۱۰ متر قراردارد، اين حوض از سنگ يكپارچه ساخته شده است و سابقاً از آب خيرات پر می‏شده است.