۲ کشته و ۱۷ مصدوم در حادثه واژگونی اتوبوس گردشگران آلمانی

بستن