۴۰۰ اتوبوس جدید به ناوگان حمل‌ونقل عمومی شیراز افزوده می‌شود

بستن