11 کشته و مصدوم در تصادف محور جهرم – زرین‌دشت

بستن